DVB-T w Polsce znów opóźniony.

UKE w dzisiejszym komunikacie na swojej stronie internetowej wyjaśnia opóźnienie wprowadzenia drugiego etapu rozwoju telewizji który miał nastąpić do dnia 31 marca 2010 roku.

DVB-T

Treść komunikatu:

” W związku z licznymi pytaniami ze strony widzów odnośnie powodów niedotrzymania terminu rozpoczęcia nadawania programów w sposób cyfrowy w ramach pierwszego multipleksu DVB-T w drugim etapie implementacji naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia poniżej informacje w tym zakresie.

W wyniku wydania w ubiegłym roku decyzji administracyjnych: przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr DK-175/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. i DK-203/09 z dnia 24 września 2009 r. oraz przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WTV-5157-4/09(18) z dnia 30 września 2009 r., wymienieni poniżej nadawcy:

– Telewizja Polska SA
– Telewizja Polsat SA
– TVN SA
– Polskie Media SA
– Telewizja Puls Sp. z o.o.

uzyskali prawo do wspólnego dysponowania częstotliwościami dedykowanymi dla tzw. pierwszego multipleksu DVB-T (MUX1) oraz prawo do rozpowszechniania w ramach tego multipleksu następujących programów TV:

– TVP1
– TVP2
– TVP3 (Info)
– POLSAT
– TVN
– TV4
– PULS
We wspomnianych decyzjach ustalono również terminy (harmonogram) rozpoczęcia rozpowszechniania wyżej wymienionych programów w sposób cyfrowy i zaprzestania ich rozpowszechniania w sposób analogowy na określonych obszarach Polski.

Ponadto w decyzji Prezesa UKE nr DZC-WTV-5157-4/09(18) z dnia 30 września 2009 r. odnośnie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych dla MUX1 zawarto szereg warunków odnośnie ich wykorzystania. Jednym z takich warunków jest zapis, iż w okresie obowiązywania omawianej rezerwacji częstotliwości podmiot lub podmioty upoważnione wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli MUX1 może żądać wydania pozwoleń radiowych na używanie urządzeń wykorzystujących zasoby częstotliwości objęte rezerwacją.

Problem w tym, że do dnia dzisiejszego takie wspólne upoważnienie podmiotu będącego de facto technicznym operatorem MUX1 nie nastąpiło. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Telewizja Publiczna nie może zaakceptować wyboru owego operatora technicznego dokonanego już przez nadawców komercyjnych, tłumacząc swoje stanowisko tym, iż jako spółka Skarbu Państwa zobowiązana jest przy wyborze tego rodzaju usługodawcy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc wyłonić wspomniany podmiot w wyniku przetargu. Jednakże do dnia dzisiejszego TVP nie rozpoczęła procedury przetargowej w tym zakresie z powodu odmowy udziału w tym przedsięwzięciu nadawców komercyjnych. Nadawcy koncesjonowani będący współwłaścicielami częstotliwości z MUX1 twierdzą z kolei, iż nie obowiązuje ich ustawa prawo zamówień publicznych, a ponadto dokonali oni już stosownego wyboru. Mamy zatem do czynienia z sytuacją patową w kwestii wyboru operatora technicznego MUX1.

W związku z powyższym regularne emisje DVB-T w ramach MUX1 do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoczęte. Co prawda na większości obszarów wykorzystania częstotliwości z MUX1 wymienionych w pierwszym etapie rozpoczęcia nadawania programów w sposób cyfrowy (WARSZAWA, POZNAŃ, ZIELONA GÓRA i ŻAGAŃ) trwają emisje, lecz mają one charakter testowy, a nie regularny/komercyjny.
W tej sytuacji nie  udało się również dotrzymać terminu realizacji drugiego etapu cyfryzacji (31 marca 2010 r.), który de facto ze względu na obszar wdrażania DVB-T w Polsce jaki w tym etapem miał się rozpocząć, byłby początkiem realnej cyfryzacji telewizji naziemnej. Etap pierwszy cyfryzacji to jedynie kontynuacja testów prowadzonych od kilku lat.

Prezes UKE (odpowiedzialny za gospodarowanie częstotliwościami), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (odpowiedzialna za kwestie programowe) i Minister Infrastruktury (odpowiedzialny za strategię cyfryzacji telewizji naziemnej)  intensywnie poszukują rozwiązania omawianego problemu. Istnieją dwie propozycje wyjścia z zaistniałego impasu we wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej. Pierwsza dotyczy ustanowienia przepisów odnośnie procedury wyłaniania operatora technicznego pierwszego multipleksu DVB-T w ramach nowej ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. W drugiej propozycji rozważa się rozdzielenie nadawcy publicznego i nadawców komercyjnych zgrupowanych obecnie w MUX1 na dwa osobne multipleksy. Nadawcy komercyjni złożyli w tym zakresie stosowne wnioski do KRRiT oraz Prezesa UKE. Wnioski te zostaną pilnie rozpatrzone.

Jeśli chodzi o nowy termin rozpoczęcia drugiego etapu cyfryzacji to nadawcy komercyjni w swoich wnioskach skierowanych do KRRiT i Prezesa UKE o przydzielenie im częstotliwości z MUX2 zamiast z MUX1 wskazali, iż etap ten mógłby rozpocząć się od 30 września 2010 r.”

Smutne to słowa dla posiadaczy telewizorów z tunerami DVB-T którzy z niecierpliwością oczekują na nowoczesny przekaz ciesząc się jego wysoką jakością.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • Gadu-Gadu Live
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik
domofony
wideodomofony
anteny
cctv

Szukaj

Montaż i naprawa anten satelitarnych i DVB-T, domofonów, telewizja przemysłowa